Прозорість медіавласності
31 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про медіа».


Структура власності суб’єкта у сфері медіа має бути прозорою (стаття 25 Закону).

Структура власності суб’єкта у сфері медіа є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

 

1) відомості про структуру власності суб’єкта у сфері медіа дають змогу встановити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в суб’єкті у сфері медіа або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність суб’єкта у сфері медіа;

усіх ключових учасників суб’єкта у сфері медіа та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами суб’єкта у сфері медіа;

характер взаємозв’язків між зазначеними у цьому пункті особами;

2) серед власників істотної участі у суб’єкті у сфері медіа на всіх рівнях структури власності відсутні трасти, крім випадку, якщо трастовий керуючий (комерційний агент, номінальний власник або номінальний утримувач) діє виключно в інтересах установника трасту, який заявляє себе як кінцевий бенефіціарний власник чи власник істотної участі суб’єкта у сфері медіа або контролює та керує трастом виключно в інтересах вигодонабувача (вигодоодержувача) або бенефіціара дискретного трасту, який заявляє себе таким;

3) серед власників істотної участі у суб’єкті у сфері медіа на всіх рівнях структури власності відсутні юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України.


 

СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ МЕДІА ЗОБОВ’ЯЗАНІ

  • інформувати Національну раду про свою структуру власності та її зміни в порядку, передбаченому статтею 26 Закону;
  • суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа та постачальники електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи-підприємці, зобов’язані:
    1. розмістити актуальні відомості про свою структуру власності за формою, що встановлюється Національною радою (за винятком даних, що не підлягають оприлюдненню), на своєму вебсайті (за його наявності), забезпечивши доступ до таких відомостей через головне меню (візуально видиме посилання з головної сторінки) відповідного вебсайта;
    2. у разі якщо в структурі власності відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі, такий суб’єкт зобов’язаний впродовж 45 робочих днів з дня, коли відбулися відповідні зміни, подати до Національної ради заяву про внесення змін до Реєстру та оновлені відомості про структуру власності в порядку, передбаченому Законом.ВИПАДКИ, У ЯКИХ ПОДАЮТЬСЯ ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ

  • При реєстрації суб’єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа).
  • на участь у конкурсі для видачі ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра та на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра.
  • При поданні заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра та на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра.
  • До заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.

Відомості про структуру власності подаються до Національної ради за формою, що встановлюється Національною радою.ФОРМИ ЩОДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ:

Форма №1 «Відомості про кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі, ключових учасників станом на ________20__року», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355 (із змінами, внесеними рішенням від 28.09.2023 №937).

Форма №2 «Схематичне зображення структури власності суб’єкта у сфері медіа станом на __________20___року», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355.

Форма №3 «Відомості про зміни у структурі власності у 20__році», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355.


Важливо.
У разі реорганізації ліцензіата/реєстранта правонаступник ліцензіата/реєстранта зобов’язаний упродовж 10 робочих днів з дати переходу до нього прав та обов’язків ліцензіата/реєстранта подати до Національної ради заяву про внесення змін до Реєстру та документи, які підтверджують правонаступництво, або їх нотаріально засвідчені копії (для ліцензіата).
Напечатать